Just for you; for my mother

İstərsən qəlbindən silim acıları

İstərsən bəxş edim sənə dünyaları

İstərsən mən də unudum varlığımı

Sənə görə

Yetərki o qəmli gözlər yenə gülsün

Ötüb keçən xoş günlərin yada düşsün

Mən də baxım qəm kədəri tez unudum

Sənə görə

If you want, I will take all the hurt from your soul,

If you want, I will give you the whole world,

If you want I will forget my own existence….

Just for you

So that your eyes shine again,

So that you recall your old good days,

So that I look at you and forget all the grief

Just for you

These lines are from the song of one of famous Azeri pop singers. Prior to my adventure, I used to sing that song every day for my mother. I know everybody’s mother is very valuable for them, everybody’s mother is the best of all the mothers in the world. So is my mother. She is the one for whom I wish I could do lots of things, however I simply can’t.

I wish one day, for my mother, I will be doing things that I dream of now.

May God bless all mothers including my mother.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: